Skip to content

ارسال شده در دسته ‘آ با كلاه’

۲۲
شهریور

فراغتی و کتابی و… وبلاگی!

۳۱ آگوست (۹ شهریور) «روز جهانی وبلاگ» بود، ۱۶ شهریور «روز وبلاگستان فارسی» و این وسط هم «هفته‌ی وبلاگ‌نویسی». خوب، من که این‌ها را نمی‌دانستم، توی «سیب پزشکی» خواندم و مهم‌تر (برای خودم) این‌که حامد حاتمی توی پستی که به این مناسبت نوشت یک حال اساسی هم به «آ با کلاه» داد و آن را در کنار «دکتر هاریسون» و «یادداشت‌های یک دانشجوی پزشکی» به‌عنوان نمونه‌ای از وبلاگ‌های پزشکان (البته نه وبلاگ‌های نمونه‌ی پزشکی!) معرفی کرد:
نوشته‌های یک سردبیر محترم. سردبیر محترمی که در کنار دغدغه‌هایش برای پزشکان و مسایل صنفی آن‌ها، با مطالعه هم میانه‌ی خوبی دارد، در هر زمینه‌ای که باشد. Read moreRead more