Skip to content

بایگانی مرداد, ۱۳۸۹

۲۲
مرداد

کارخانه‌ی چای مهراب

من از عکاسی (و البته نقاشی و مجسمه‌سازی و کلاً هنرهای تجسمی) زیاد سر درنمی‌آورم و در این موارد اگر گاهی نظری می‌دهم کاملاً سلیقه‌ای است؛ آن هم سلیقه‌ی خام و نه آموخته و پرورده که بتوان به آن استناد یا با دلیل و منطق و تئوری از آن دفاع کرد. این قاعده درباره‌ی تمام نظراتی که درباره‌ی عکس‌های مهراب، پسرم، هم داده‌ام و می‌دهم صادق است؛ چه آن‌ها را پشت مونیتور کامپیوترش دیده و آفرینی گفته یا نگفته باشم، چه در فیس‌بوکش دیده و «لایک»ی زده یا نزده باشم. اما مهراب حدود یک ماه پیش با عکس‌هایی به خانه آمد که از همان لحظه‌ی اول علاقه و حتی تعصب خاصی به آن‌ها پیدا کرده‌ام. Read moreRead more