Skip to content

بایگانی شهریور, ۱۳۸۹

۱۴
شهریور

سلام بر میان‌سالی

سوم فروردین ۸۴ هنوز رسماً ۳۵ ساله بودم (۳۵ سال و ۷-۶ ماه) ولی گویا دچار بحرانی شده بودم که به آن «بحران چهل سالگی» یا «بحران میان‌سالی» می‌گویند. این که بحران میان‌سالی چیست، اگر به تعریف ویکی‌پدیای فارسی (که رفرنسی هم ندارد) اعتماد کنیم:
بحران میانسالی وضعیتی احساسی از شک و اضطراب است که در آن شخص به‌دلیل درک این‌که نیمی از دوره‌ی زندگی وی گذشته است، ناآرام می‌گردد. این حالت معمولاً بازتاب‌هایی از شیوه‌ای که شخص زندگی‌اش را تا کنون بدان شیوه گذرانده است را شامل می‌شود و معمولاً با احساسی مبتنی بر این‌که به اندازه‌‌ی کافی زندگی وی به‌سامان نرسیده و نتایج قابل توجهی از آن حاصل نگردیده، همراه است. Read moreRead more