Skip to content

بایگانی مهر, ۱۳۹۰

۴
مهر

به‌پاس بیست سال انتشار گیله‌وا/ به‌احترام محمدتقی پوراحمد جکتاجی

از «گیله‌وا» و مدیر مسوول یکه و بی‌مانندش هر چه بگوییم، کم گفته‌ایم و دریغا که در وانفسای روزمرگی چه‌قدر هم کم گفته‌ایم! از او که یکه است، نه از آن‌رو که علاوه بر خصال لازم یک روزنامه‌نگار متعهد این‌جایی، دو ‌ویژگی ممتاز «فرزانگی» و «شیدایی» را هم یک‌جا دارد؛ نه از آن‌رو که در این سرزمین کم‌جانی و بی‌جانی نهادهای مدنی، خود یک‌تنه به یک نهاد فرهنگی معتبر و موثق بدل شده است؛ و حتی نه به‌خاطر سخت‌جانی‌ و پای‌مردی در این کوچه‌ای «که سر می‌شکند دیوارش»؛ که بیشتر به‌خاطر فداکاری‌اش و به‌پاس این‌که در این بیست سال چه‌قدر از خود مایه گذاشته است و چه‌قدر از سرمایه‌ی وقت و عمری که می‌توانست بنویسد و بیافریند ایثار کرده است تا دیگران بنویسند و بیافرینند… و برخلاف آن نصیحت مشهور ترجیح داده است روایت کند تا آن‌که از او روایت کنند. Read moreRead more