Skip to content

بایگانی تیر, ۱۳۹۱

۲۲
تیر

مغز در عشق و شهوت

ترجمه و تلخیص:
دکتر مهران قسمتی‌زاده

پیش‌نوشت: این مقاله در شماره‌ی ۱۰۳ «پزشکان گیل» منتشر شد و طرفداران بسیاری هم پیدا کرد که گویا «تقدس‌زدایی» از مقوله‌ی عشق به‌مذاق‌شان بد ننشست. به درخواست یکی از همان طرفداران در این‌جا هم تقدیم‌تان می‌کنیم ولی داوری این‌که عشق امری ملکوتی است یا خیر، با شما!

مسلماً از ابتدای پیدایش انسان، عشق در زندگی وی تاثیری به‌سزا داشته است. این احساس نشان از تعلق خاطر فردی به فرد دیگر دارد و در عمل شاید بتوان از آن به‌عنوان تداوم دهنده‌ی اصلی روابط انسانی و عامل اصلی بقای جوامع بشری نام برد زیرا از یک‌سو به‌شکل عشق والدین سبب‌ حمایت آنان از فرزندان‌شان در دوران رشد و نمو می‌شود و از سوی دیگر به‌شکل عشق جنسی عامل تولید مثل و ضامن اصلی بقای نسل است. شدت این احساس و اهمیت آن در زندگی بشری به‌قدری است که تاثیرات عمیق آن را در تمامی رشته‌های هنری و محصولات فرهنگی بشری که خود آن‌ها نشان ‌دهنده‌ی فعالیت پیچیده‌ی مغزی هستند، می‌توان یافت. Read moreRead more

۱۴
تیر

چگونه ما انسان شدیم؟ (۴)

در بخش‌های پیش از انسان‌هایی سخن گفتیم که از ۲/۵ میلیون سال پیش در شرق و جنوب آفریقا برآمدند و در انتها به انسان راست‌قامت (هومو ارکتوس) رسیدیم که از راه خاورمیانه به آسیا آمد و تا دوردست‌های چین و اندونزی سکنی گزید. اما نخستین ساکنان اروپا چه کسانی بودند؟

انسان پیش‌گام (Homo antecessor)
«انسان پیش‌گام» که از نخستین انسان‌های ساکن اروپا به‌شمار می‌رود، از ۱/۲ میلیون تا ۸۰۰ یا به‌قولی ۶۰۰ هزار سال پیش می‌زیست. البته در این‌که انسان پیش‌گام یک گونه‌ی جداگانه یا زیرگونه است، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی اعتقاد دارند که از لحاظ تکاملی حد فاصل انسان‌های کارورز و هایدلبرگ است، برخی معتقدند مستقیماً از انسان کارورز برآمده و بعد منقرض شده و گروهی نیز بر آن‌اند که نمونه‌های به‌دست آمده از آن در حقیقت همان انسان هایدلبرگ است که بین ۶۰۰ تا ۲۵۰ هزار سال پیش در اروپا می‌زیسته است. Read moreRead more