Skip to content

بایگانی مرداد, ۱۳۹۱

۱۱
مرداد

به‌خاطر یک رای!

«بالاخره» انتخابات انجمن پزشکان عمومی ایران هم برگزار شد؛ انتخاباتی که تلخی‌ها و شیرینی‌های خودش را داشت. صد البته برای من چه به‌عنوان عضو ۱۵ ساله‌ی این انجمن که در تمامی این سال‌ها عضو هیات مدیره‌ی یکی از فعال‌ترین شعب آن بوده‌ام و چه به‌عنوان یک سرباز کوچک «ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی ایران» که خود را در کنار یکایک اعضای انجمن «پیروز» این انتخابات می‌دانم، شیرینی‌ این روز تاریخی بر تلخی‌هایش می‌چربد. اما نکته‌ای هست که اگر نگویم، گمان می‌کنم در حق آن دسته از اعضای انجمنم که برای شرکت در این انتخابات از روز تعطیل خود گذشتند و رنج سفری ۳۲۰ کیلومتری را (آن هم شبانه و با اتوبوس) به‌جان خریدند، کوتاهی کرده‌ام. پس اجازه بدهید ماجرا را از اول تعریف کنم. Read moreRead more