Skip to content

بایگانی مهر, ۱۳۹۱

۱۶
مهر

چگونه ما انسان شدیم؟ (۵)

اگر بخش‌های پیشین این سریال را مطالعه فرموده باشید، برای جستجو در ریشه‌های انسانی خود از «انسان‌واران» یا «هومینویید»ها (Hominoidea) شروع کردیم که در حدود ۲۰-۱۵ میلیون سال پیش می‌زیستند و اجداد مشترک انسان‌ها، گیبون‌ها، شامپانزه‌ها، گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها بودند. در اعقاب این مجموعه‌ طی چند میلیون سال چند انشعاب پی‌درپی رخ داد و ابتدا گیبون‌ها، سپس اورانگوتان‌ها، بعد گوریل‌ها و سرانجام در حدود ۷-۶ میلیون سال پیش شامپانزه‌ها به‌راه خود رفتند.
آن‌چه بر جا ماند، تباری به نام «انسان‌تباران» یا «هومینین»ها (Hominini) بود که اعضای آن از نظر خصوصیات مختلف ظاهری، شناختی و رفتاری پیشرفته‌تر از شامپانزه‌ها بودند اما هنوز تا «انسان» راه درازی باقی بود… از این تبار نیز در شرق و جنوب آفریقا شاخه‌های گوناگون برآمد و البته هیچ‌یک دیر نپایید تا ۲/۵ میلیون سال پیش که در پی این انشعاب‌ها و تکامل‌ها سرده یا جنس (Genus) «انسان» (Homo) پا به گیتی گذاشت. Read moreRead more