Skip to content

بایگانی اسفند, ۱۳۹۱

۱
اسفند

نظام پزشکی رشت، از آغاز تا امروز

روز چهارم اسفند یازدهمین دوره‌ی انتخابات سازمان نظام پزشکی (ششمین دوره‌ پس از انحلال موقت آن در سال ۱۳۶۵) برگزار می‌شود. طی ۴۲ سال فعالیت این سازمان در رشت، تنها تاریخچه‌ای که تابه‌حال از آن منتشر شده نوشته‌ی استاد دکتر سیدحسن تائب با عنوان «مروری بر تاریخچه‌ی نظام پزشکی رشت» است. در آن مقاله که در آبان ۱۳۷۹ در شماره‌ی ۷ نشریه‌ی «پزشکان» (ماهنامه‌ی داخلی انجمن پزشکان عمومی رشت) منتشر شد، پیشینه‌ی فعالیت‌های صنفی پزشکان در رشت، ترکیب هیات مدیره‌های نظام پزشکی رشت در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۵ و مختصری از وقایع آن ۱۶ سال آورده شده است. آن‌چه در این صفحات می‌خوانید، ادامه‌ی باز هم مختصری است بر آن کار ارجمند که امید می‌رود در فرصتی مناسب دست‌کم در حد جزوه‌ای چندصفحه‌ای تکمیل و به‌یادگار افتخار دو دوره حضور در هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت تقدیم همکارانم شود. عجالتاً این مختصر را تقدیم می‌کنم به همه‌ی پیش‌کسوتان این سازمان به‌ویژه دکتر سیدحسن تائب، دکتر محمدحسن صالحی، دکتر اسماعیل رمضانی و دکتر هدایت یزدانی که در چند روز اخیر سعادت هم‌صحبتی‌شان را داشتم و زنده‌یاد دکتر سعید فرزد که اولین دوره‌ی حضور من در هیات مدیره با آخرین دوره‌ی حضور پرثمر و نیرو‌بخش‌شان همزمان بود. Read moreRead more

۱
اسفند

نظام پزشکی همچنان خانه‌ی ماست

نظام پزشکی خانه‌ی ماست؛ همچنان خانه‌ی ماست. «همچنان» به این معنی که حتی اگر از این خانه بیرونت کنند، جایی نداری بروی… حالا که هنوز اتفاقی نیافتاده!
اتفاق؟ البته خیلی هم افتاده، اما عجالتاً مجال بحث و بررسی نیست. باید نشست سر فرصت و در یک فضای غیرهیجانی و آرام و دور از التهاب، البته تا پیش از انتخابات چهار سال بعد، به تک‌تک این اتفاقات رسیدگی و برای جلوگیری از تکرارشان چاره‌جویی کرد. فعلاً در پرانتز همین یک پیشنهاد را مطرح کنم که بهتر است دوره‌ی آینده‌ی نظام پزشکی چهار سال و نیمه باشد تا انتخابات ما بیافتد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و بخش عمده و نامربوط این التهابات و هیجانات فروکش ‌کند و هر کس به کار خودش مشغول باشد. Read moreRead more