Skip to content

بایگانی تیر, ۱۳۹۲

۲۵
تیر

پزشکان عمومی و سونوگرافی؟ بگذارید بیشتر فکر کنیم!

kدعواهای بین رشته‌ای در جهان پزشکی چیز تازه‌ای نیست؛ به‌ویژه آن‌جا که منافع اقتصادی بیشتر باشد و بازار داغ‌تر. همه‌مان بحث جراحی زیبایی بینی و دعوایی را که چند سال پیش بر سر آن بین جراحان زیبایی، متخصصان گوش و حلق و بینی و جراحان فک و صورت بالا گرفت و البته هنوز هم ادامه دارد، به‌یاد داریم؛ یا اخیراً اختلاف شدید بین همکاران فوق تخصص خون و متخصصان رادیوتراپی را بر سر شیمی‌درمانی. این‌بار هم دعوای مشابهی بین همکاران رادیولوژیست و پزشکان عمومی درگرفته است، اما با یک تفاوت: دعوا یک‌طرفه است! انگار یک طرف آن دیگری را گوشه‌ی رینگ گیر انداخته و با مشت بر سر و صورتش می‌کوبد و اصلاً هم کاری به این ندارد که طرف مقابل یک بار هم دستی به دفاع جلوی صورت آورده است یا نه. یک طرف همکاران رادیولوژیست هستند (از استادان تا رزیدنت‌ها) و نمایندگان مجلس و ماشاءلله خیل رسانه‌های طرفدار و دلسوز؛ آن طرف پزشکان عمومی بدون هیچ رسانه‌ای… هیچ صدایی. Read moreRead more