Skip to content

بایگانی بهمن, ۱۳۹۲

۶
بهمن

حکیم اخلاق و فرهنگ پزشکی گیلان

2sبه‌یاد دکتر سیدحسن تائب (۱۳۹۲-۱۳۰۴)

پیش‌نوشت: دو ماه از سفر بی‌بازگشت استادم دکتر سیدحسن تائب می‌گذرد. متن زیر را که در آن کوشیده‌ام تا حد ممکن به‌دور از شیفتگی و ارادت شخصی، نگاهی به زندگی و آثار این بزرگمرد بیاندازم، به روح بلندش تقدیم می‌کنم. با این توضیح که دلیل تاخیر انتشار آن در این‌جا، رعایت حق تقدم مجله‌ی «گیله‌وا» (ش ۱۲۸، آذر و دی ۹۲) در نشر این یادداشت بوده است.

دکتر سیدحسن تائب، پزشک و تاریخ‌نگار پزشکی گیلان، شامگاه دوم آذر ۱۳۹۲ در ۸۸ سالگی در منزل شخصی خود در رشت درگذشت. Read moreRead more