Skip to content

بایگانی اسفند, ۱۳۹۲

۲۷
اسفند

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

95fd52847177جمع‌تان جمع باشد، هر چه بخواهید جور باشد…

چند شب پیش خانه‌ی همسایه بودیم. یک نماهنگی پخش کرد که نمی‌دانم مجاز بود، غیرمجاز بود… تویش یک خانم و آقایی که انگار راست راستکی‌ هم زن و شوهر بودند، علاوه بر حرف‌های عاشقانه‌ی معمول در ترانه‌ها، یک چیزهایی می‌خواندند که حکایت از یک زندگی روبه‌راه و رویایی داشت: «هر چی که خواستیم جوره… هر چی که خواستیم بوده… چه زندگی خوبه… زندگی‌مون رو رواله… روبه‌راهه… سرمون گرمه… جمع‌مون جمعه…» راستش چون میهمانی بود و شلوغ بود و آن‌ها هم عجله داشتند و ترانه را تند تند می‌خواندند که لابد بعدش بروند به زندگی رویایی‌شان برسند، اولش متن ترانه را خوب متوجه نشدم و مطلب را کامل نگرفتم Read moreRead more