Skip to content

بایگانی خرداد, ۱۳۹۳

۱۲
خرداد

وای از این ذهن مقایسه‌گر!

IMAGE635367085637511640برنامه‌ی «تحول» و تغییر گفتمان در نظام سلامت

نویسنده‌ی این یادداشت از سال ۱۳۷۶ به حکم وظیفه‌ی صنفی و مطبوعاتی خود با طرح‌های مختلفی در حوزه‌ی نظام سلامت آشنا شده است: از صدور کارت بیمه‌‌ی درمان روستاییان و طرح پزشک خانواده‌ی کمیته‌ی امداد از همان سال ۷۶ تا بیمه‌ی روستاییان و عشایر در واپسین ماه‌های وزارت دکتر پزشکیان در سال ۸۴ و کشف ۷۵ اشکال اساسی در این طرح توسط خلف او دکتر باقری لنکرانی در نیمه‌ی دوم همان سال و انتشار ویرایش‌های ماهانه‌ی همان طرح در دوران وزارت او، تا طرح‌های «پزشک معین» و «پزشک امین» تامین اجتماعی و نسخه‌ی ۰۲ پزشک خانواده‌ی دکتر دستجردی در سال ۹۰ و باز اصلاحات بنیادین دکتر طریقت در چند ماه وزارت او. در واقع گمان نکنم مجموع وزرای بهداشت کشورهای اسکاندیناوی در نیم قرن اخیر چنین نسخه‌های متنوعی برای نظام سلامت خود پیچیده باشند که مسوولان وزارت بهداشت ایران تنها در این کمتر از دو دهه. Read moreRead more