Skip to content

بایگانی بهمن, ۱۳۹۴

۲۹
بهمن

بیایید گفت‌وگو کنیم

13941026000557_PhotoLدرباره‌ی تجمع شنبه‌ ۲۶ دی‌ماه همکاران رادیولوژیست

بعضی حرف‌ها هست که باید زد؛ نمی‌شود به بهانه‌ی مصالحی دیگر و برتر از آن‌ها چشم پوشید؛ اتفاقاً باید به صدای بلندتر فریاد زد تا جای شبهه نماند، دوغ و دوشاب به‌هم نیامیزد و حق و باطل قاطی نشود. حرف این یادداشت گمانم از جنس همان حرف‌هاست. این‌که: تجمع صبح شنبه‌ ۲۶ دی‌ماه همکاران رادیولوژیست را به‌پای جنبش صنفی جامعه‌ی پزشکی ننویسید! این را به این خاطر نمی‌گویم که مثلاً پلیس ضد شورش ریخته و کسی ترس برش داشته باشد؛ اتفاقاً برعکس، نگرانم که امنیتی شدن بی‌دلیل و بلاتوجیه فضا (که قطعاً محکوم است) برای این تجمع‌ مظلومیت و مشروعیت ناحقی ایجاد کند. از طرفی، این حرف‌ها به‌معنای همسویی با وزیر محترم بهداشت هم نیست. ایشان اگر واقعاً آن حرف‌های «ناموسی» را که تهش به نامحرم شمردن پزشکان و بدعت در شرع مبین می‌رسد زده باشند (که البته خودشان و «شاهد عینی» روزنامه‌ی «سپید» منکر آن هستند) خودشان حالا حالاها سوژه ده‌ها مقاله‌اند.

اما اگر سوءتفاهم‌ها رفع شد، برسیم به حرف اصلی. Read moreRead more