پزشکان گیل

ماهنامه‌ی جامعه‌ی پزشکی استان گیلان

شماره‌‌ تازه (۱۶۵)

شماره‌ی ۶-۱۶۵ «پزشکان گیل» (تیر و مرداد ۹۶) منتشر شد. برای دریافت این شماره به صفحه‌‌ «ارتباط و اشتراک» مراجعه فرمایید.