پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

ارتباط و اشتراک

نشانی: رشت، خیابان رودباری، ساختمان همراهان، طبقه دوم، کد پستی: ۶۱۷۷۵-۴۱۴۴۷، ماهنامه‌‌ پزشکان گیل، تلفن: ۳۳۵۱۷۴۶۰-۰۱۳، واتساپ: ۰۹۰۳۳۸۴۴۹۴۸

این مجله در انحصار گیلانی‌ها نیست و هم‌اکنون نیز دوستانی از سراسر ایران و جهان با ما همکاری دارند. منتظر مقالات، نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.