پزشکان گیل

ماهنامه‌ جامعه‌ پزشکی استان گیلان

کانال تلگرام

telegramنشانی کانال تلگرامی پزشکان گیل:

https://telegram.me/pezeshkangil

برای ارتباط تلگرامی با ما هم از این نشانی استفاده کنید:

https://telegram.me/pezeshkanG