پزشکان گیل

ماهنامه‌ی جامعه‌ی پزشکی استان گیلان

بایگانی برای دسته ’ پزشکی اجتماعی ‘

‌محاسبه‌ی مجموع سال‌ها‌‌ی از دست رفته در نتیجه‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی محاسبه‌ی DALY (3)

بدست • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ • دسته: پزشکی اجتماعی٬کلینیک

فاطمه رعنایی بررسی بار جها‌‌نی بیماری‌ها‌، ملاحظات ارزشی را در تمام مناطق دنیا یکسان در نظر می‌گیرد. این بررسی یک امید زندگی را به‌عنوان استاندارد ایده‌آ‌‌ل برای تمام زیرگروه‌ها‌‌ی جامعه، بدون در نظر گرفتن امید زندگی جاری آنان، در نظر می‌گیرد. این بررسی همچنین یک ضریب ناتوانی را برای همه‌ی کسانی که در یک سال […]‌محاسبه‌‌ی مجموع سال‌ها‌‌ی از دست رفته در نتیجه‌‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی محاسبه‌‌ی DALY 2

بدست • ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ • دسته: پزشکی اجتماعی٬کلینیک

فاطمه رعنایی در دهه‌ها‌‌ی اخیر محققان برجسته‌ی علم اپیدمیولوژی دنیا دست به کار باارزشی زده‌ا‌‌ند و شیوه‌ی علمی‌ تازه‌ای پیش پای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان خدمات بهداشت عمومی‌ قرار دادند. در این روش به صرف شمارش عددی مرگ‌ها‌‌ اکتفا نمی‌‌شود، بلکه تاثیر نها‌‌یی مرگ‌ها‌‌ی زودرس و ناتوانی‌ها‌‌ بر جامعه برآورد می‌شود و نیز مقیاسی واحد برای […]محاسبه‌ی DALY/ قسمت اول/ فاطمه رعنایی

بدست • ۲۱ آذر ۱۳۹۱ • دسته: پزشکی اجتماعی٬کلینیک

‌محاسبه‌ی مجموع سال‌ها‌‌ی از دست رفته در نتیجه‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی در زمانی به‌سر می‌بریم که خطرات گوناگونی رفاه جها‌‌نی را تهدید می‌کند. در بسیاری از مناطق جها‌‌ن برخی از نیرومندترین دشمنان سلامت، نیروها‌‌ی خود را با دوستان فقر درهم آمیخته‌ا‌‌ند تا بار بیماری، ناتوانی و مرگ پیش از […]