پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نوشته‌ها با برچسب ’فاويسم‘

کمبود G6PD و فاویسم/ دکتر حسن رخ‌شاد

بدست • 30 ژوئن 2010 • دسته: خون و سرطان‌شناسی (انكولوژی)٬داخلی٬کلینیک٬کودکان

Glucose-6-phosphate dehydrogenase یا G6PD آنزیمی است که گلبول قرمز را از آسیب اکسیداتیو داخل سلولی هموگلوبین محافظت میکند. در حالت طبیعی وقتی گلبول قرمز با داروها یا سموم تولیدکنندهی رادیکال اکسیژن مواجه میشود، فعالیت این آنزیم تا چند برابر افزایش مییابد و با افزایش تولید گلوتاتیون، از تخریب هموگلوبین و غشای گلبول قرمز توسط مواد […]