پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نوشته‌ها با برچسب ’دکتر کاووس باسمنجی‘

نامزدهای انتخابات نظام پزشکی، از حرف تا عمل

بدست • ۲۷ تیر ۱۳۹۶ • دسته: تاريخ پزشکی٬تیتر اول٬يک پزشک

نه هر که چهره بر افروخت، دلبری داند دکتر کاووس باسمنجی این یادبود زیبا نخستین بار در سال ۱۳۸۷ نوشته و منتشر شد. کجا؟ نمی‌دانم. در این فرصت، تماس با دکتر باسمنجی عزیز میسر نشد. فقط بخوانید و افسوس و حیرت… (م. ج)   صبح زودِ روزی بی‌خورشید. میانه پاییز سال ۱۳۷۰. جمعی کثیر. شمارشان […]