پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نوشته‌ها با برچسب ’سيف فرغاني‘

از سیف به نیکی یاد آرید/ دکتر مسعود جوزی

بدست • ۱ آذر ۱۳۹۱ • دسته: تاریخ٬ویژه‌ نوروز 90

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونقِ زمان شما نیز بگذرد وین بومِ محنت از پیِ آن تا کند خراب بر دولتْ آشیان شما نیز بگذرد بادِ خزانِ نکبتِ ایام، ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیرِ خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز […]