پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نوشته‌ها با برچسب ’ضحاك‘

داستان جمشید، ضحاک و فریدون در شاهنامه‌ی فردوسی/ نبرد نور و تاریکی/ دکتر محمدکاظم پوسف‌پور- پروفسور ماگالی تودوآ

بدست • ۸ خرداد ۱۳۸۹ • دسته: داستان٬ویژه‌ نوروز 89

آقا، دوستی با همکاران گران‌قدر جامعه‌ی پزشکی جای خود، اما با دیگر اهل فضل هم نشست و برخاست کنید. وقتی به‌اتفاق در مجلسی دوستم، دکتر محمدکاظم یوسف‌پور، استادیار گروه زبان و ادبیات پارسی دانشگاه گیلان، را دیدم و گفتم برای «نوروزنامه»ی امسال می‌خواهم داستانی چکیده و به‌نثر از شاهنامه انتخاب و منتشر کنم، به‌قول امروزی‌ها […]