پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نوشته‌ها با برچسب ’نظام پزشکی رشت‘

نظام پزشکی رشت، از آغاز تا امروز

بدست • ۲۴ تیر ۱۴۰۰ • دسته: پزشکان گیلان٬تاريخ پزشکی٬تیتر اول

دکتر مسعود جوزی جلسه شلوغ بود و بسیار گرم؛ گرمایی که تناسبی با هوای زمستان ۱۳۸۷ نداشت. می‌خواستیم برای اولین بار معاونان نظام پزشکی رشت را انتخاب کنیم. دکتر برزیگر، رییس سازمان که اصرار داشت انتخاب معاونان با رای اعضا باشد، از میز روبه‌رو خواست همه را ساکت کند: «چیه خانم دکتر؟ چرا به تکش […]