پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نوشته‌ها با برچسب ’فاطمه رعنایی‘

‌محاسبه‌ی مجموع سال‌ها‌‌ی از دست رفته در نتیجه‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی محاسبه‌ی DALY (3)

بدست • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ • دسته: پزشکی اجتماعی٬کلینیک

فاطمه رعنایی بررسی بار جها‌‌نی بیماری‌ها‌، ملاحظات ارزشی را در تمام مناطق دنیا یکسان در نظر می‌گیرد. این بررسی یک امید زندگی را به‌عنوان استاندارد ایده‌آ‌‌ل برای تمام زیرگروه‌ها‌‌ی جامعه، بدون در نظر گرفتن امید زندگی جاری آنان، در نظر می‌گیرد. این بررسی همچنین یک ضریب ناتوانی را برای همه‌ی کسانی که در یک سال […]‌محاسبه‌‌ی مجموع سال‌ها‌‌ی از دست رفته در نتیجه‌‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی محاسبه‌‌ی DALY 2

بدست • ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ • دسته: پزشکی اجتماعی٬کلینیک

فاطمه رعنایی در دهه‌ها‌‌ی اخیر محققان برجسته‌ی علم اپیدمیولوژی دنیا دست به کار باارزشی زده‌ا‌‌ند و شیوه‌ی علمی‌ تازه‌ای پیش پای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان خدمات بهداشت عمومی‌ قرار دادند. در این روش به صرف شمارش عددی مرگ‌ها‌‌ اکتفا نمی‌‌شود، بلکه تاثیر نها‌‌یی مرگ‌ها‌‌ی زودرس و ناتوانی‌ها‌‌ بر جامعه برآورد می‌شود و نیز مقیاسی واحد برای […]محاسبه‌ی DALY/ قسمت اول/ فاطمه رعنایی

بدست • ۲۱ آذر ۱۳۹۱ • دسته: پزشکی اجتماعی٬کلینیک

‌محاسبه‌ی مجموع سال‌ها‌‌ی از دست رفته در نتیجه‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی در زمانی به‌سر می‌بریم که خطرات گوناگونی رفاه جها‌‌نی را تهدید می‌کند. در بسیاری از مناطق جها‌‌ن برخی از نیرومندترین دشمنان سلامت، نیروها‌‌ی خود را با دوستان فقر درهم آمیخته‌ا‌‌ند تا بار بیماری، ناتوانی و مرگ پیش از […]نظام‌های پرداخت بهداشت و درمان (۲)/ فاطمه رعنایی

بدست • ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ • دسته: یادداشت

روش‌های پرداخت و عدالت پرداخت بسته به این‌که بیماران صورت‌حساب‌های خود را بپردازند یا خیر، با عدالت در ارتباط است. در این رابطه دو حالت وجود دارد: اگر بیماران صورت‌حساب‌های خود را پرداخت نکنند، در این شرایط بیماران پرهزینه از نظر اقتصادی جذابیت کمتری برای ارایه‌ی خدمات خواهند داشت و با موانعی از نظر دسترسی […]نظام‌های پرداخت بهداشت و درمان (۱)/ فاطمه رعنایی

بدست • ۱ آذر ۱۳۸۹ • دسته: تیتر اول٬یادداشت

مقدمه در نظام ارایه‌ی خدمات درمانی عوامل زیادی وجود دارد که دخالت دولت یا سازمان‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمت در آن‌ها می‌تواند منجر به بروز تغییراتی در سطح کمی و کیفی خدمات شود. نظام پرداخت از جمله مهم‌ترین این عوامل است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که انگیزه‌های مالی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رفتار سازمانی و فردی […]