پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

تهیه‌ی دفتر مالیاتی به‌نفع گروه‌های پزشکی است/ دکتر محمدکاظم پورکاظمی

بدست • 12 می 2010 • دسته: یادداشت

تا سال ۱۳۸۵ ممیزین امور مالیاتی به‌استناد ماده‌ی ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مودیان خوش‌حساب از قبیل جریمه‌ی نداشتن دفتر و… را مورد بخشودگی قرار می‌دادند.
ماده‌ی ۱۹۱: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.
همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور استنباط می‌شود، این بخشودگی بر اساس موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گرفت. اواخر سال ۱۳۸۵ و اوایل ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور با دو بخشنامه‌ی پیاپی بخشودگی جرایم را لغو و تاکید کرد چنان‌چه مودیان نسبت به انجام وظایف خود از جمله تنظیم دفتر و ارایه‌ی آن کوتاهی کنند، به استناد ماده‌ی ۱۹۳ مجموعاً مشمول جریمه‌ای معادل ۴۰ درصد اصل مالیات خواهند بود.
ماده‌ی ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه‌ی دفاتر، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور (مجموعاً ۴۰ درصد) و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات خواهند بود.
از آن‌جا که پزشکان از جمله مودیانی هستند که هر ساله می‌باید دفتر مالیاتی تنظیم و ارایه کنند، بنابراین چنان‌چه در فرصت قانونی دفتر مالیاتی تهیه و به حوزه‌ی مالیاتی تسلیم کنند و آن را در موقع تسلیم به حوزه‌ی مالیاتی حتی به‌طور ناقص هم پر کنند، به‌جای ۴۰ درصد جریمه حداکثر ۱۰ درصد کل مبلغ مالیات جریمه پرداخت خواهند کرد.
شایان یادآوری است که مهلت قانونی برای دریافت دفتر مالیاتی سال مالیاتی ۱۳۸۹ تا پایان اسفند ۱۳۸۸ است.

دکتر محمدکاظم پورکاظمی
دبیر هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت
رییس انجمن داروسازان گیلان

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.