پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

از کجا چه خبر (ش ۸۷، دی ۸۹)

بدست • ۲۶ آذر ۱۳۹۱ • دسته: خبر

فهرست حقوق کارکنان خود را به دارایی بفرستید
پزشکان گیل: فهرست ماهانه‌ی حقوق کارکنان مطب یا موسسه‌ی پزشکی خود را به اداره‌ی دارایی بفرستید.
بنا بر خبری که دکتر محمدکاظم پورکاظمی، دبیر هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت و نماینده‌ی سازمان در امور دارایی در اختیارمان گذاشته‌ است، به‌موجب ماده‌ی ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه‌ی مطب‌ها و موسسات پزشکی و سایر مراکز تشخیصی و درمانی باید یک نسخه از لیست حقوقی ماهیانه‌ی خود را (حتی اگر مشمول مالیات نباشند) به‌همراه نامه‌ای به واحد مالیاتی تسلیم و رسید دریافت کنند.
بنا بر این خبر، چنان‌چه از این کار خودداری کنید، معادل دو درصد حقوق پرداختی به پرسنل جریمه خواهید شد. علاوه بر این طبق ماده‌ی ۱۹۹ ق م م، در صورتی که کارکنان‌تان مشمول مالیات حقوق باشند، علاوه بر جریمه‌ی فوق، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده نیز خواهید شد.
این قانون دو تبصره هم دارد:
تبصره‌ی ۱: در سال جاری مبلغ حقوق یا دریافتی ماهانه‌ی هر پرسنل چنان‌چه بالاتر از مبلغ ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال باشد، مبلغ مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره‌ی ۲: برای سهولت امر چنان‌چه حقوق پرسنل شاغل مشمول مالیات نگردد، همکاران می‌توانند لیست حقوقی ماه اول سال را با قید عدم مشمولیت مالیات به واحد مالیاتی تسلیم و از مراجعه‌ی همه ماهه به دارایی معاف شوند. (البته این مورد باید با حوزه‌ی مالیاتی مربوطه هماهنگ شود.)

هیات رییسه‌ی انجمن بیهوشی برگزیده شدند
پزشکان گیل: دکتر علیرضا کریم‌زاد حق و دکتر محسن زارع شریفی به‌عنوان رییس و نایب رییس انجمن بیهوشی استان گیلان برگزیده شدند.
به گزارش هیات مدیره‌ی انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه‌ی استان گیلان، در پی برگزاری انتخابات این انجمن در تاریخ ۹ دی‌ ۸۹ و در نخستین نشست هیات مدیره‌ی جدید همچنین دکتر ولی ایمان‌طلب و دکتر محمد حقیقی به‌عنوان دبیر و خزانه‌دار انتخاب شدند.
بنا بر این گزارش، دکتر نادر قلی‌زاده دیگر عضو هیات مدیره و دکتر آجری بازرس این انجمن است.

برچسب‌ها:

دیدگاه خود را بیان کنید.