پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

آموزش پزشکی از نیمکره‌ی راست

بدست • ۲۵ آذر ۱۳۹۴ • دسته: هنر و ادبيات٬ هنر و پزشکی

hemisferiosدکتر مسعود جوزی
این روزها انیمیشن‌های پزشکی را که می‌بینم دلم به‌حال خودمان می‌سوزد؛ خودمان یعنی نسلی که در آغاز به‌بار نشستن فناوری رایانه و اینترنت هیچ خیری از آن در آموزش پزشکی ندید. در حالی که امروزه روز از درس‌های علوم پایه‌ی پزشکی (آناتومی و فیزیولوژی و…) تا پیچیده‌ترین جراحی‌های ظریف میکروسکوپی به‌مدد هنر و تکنولوژی چنان به‌زیبایی و آسانی به کله‌ی دانشجو تزریق می‌شود که نیاموختن دشوارتر از آموختن است. حسودی‌ام می شود!
حالا ما در مجله مونیتور نمایش انیمیشن نداریم ولی نقاشی که می‌توانیم نگاه کنیم! می‌توانیم به‌رسم بازآموزی هر از گاهی پوسترهایی را دست‌چین و آموخته‌های‌مان را این بار از راه نیمکره‌ی راست مغز به‌روز کنیم. انتخاب پوسترهای جذاب و به‌دردبخور هم دست همکاران اهل هنر را می‌بوسد. این شماره فقط یک در گشودن (فتح باب) است و پوسترها را هم از سایت medcomic.com برگزیده‌ایم.

بلوک‌‌های دهلیزی-بطنی

I

II-1

II-2

IIIسردرد

__841975_orig

__2385756_orig

__4340953_orig

_2190771_orig

_6637833_orig

_7367902_orig

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.