پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

تعرفه‌‌های پزشکی بخش خصوصی اعلام شد

بدست • ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ • دسته: تیتر اول٬ خبر

پزشکان گیل: با گذشت نزدیک به دو ماه از سال جدید، تعرفه‌‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی اعلام شد. این در حالی است که از یک‌سو معاون درمانی وزارت بهداشت پیش از تعطیلات نوروزی اعلام کرده بود تعرفه‌‌های جدید پزشکی برای بخش خصوصی از آغاز سال ۹۲ قابلیت اجرا خواهد داشت و از سوی دیگر از یک ماه پیش شنیده می‌شد این تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه بر اساس رشد ۱۸ درصدی در تعرفه‌های بخش دولتی و رشد ۲۹ درصدی برای بخش خصوصی تصویب شده، ولی معاون اول رییس جمهور از امضای بخش‌نامه‌ی ابلاغ آن خودداری کرده است.
بر اساس تعرفه‌های جدید، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و Phdهای پروانه‌دار ۱۲۷٫۰۰۰ ریال، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۲۰۲٫۰۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فلوشیپ ۲۲۸٫۵۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان ۲۵۳٫۰۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک ۲۸۶٫۰۰۰ ریال، کارشناسان ارشد پروانه‌دار ۱۰۹٫۰۰۰ ریال و کارشناسان پروانه‌دار ۹۵٫۰۰۰ ریال تعیین شده است.

با تصویب هیات دولت انجام شد:
ابلاغ سقف تعرفه‌‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲
۲۵/۲/۹۲، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: دولت با هدف ساماندهی و تنظیم تعرفه‌های درمانی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال جاری را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تایید شورای‌عالی بیمه‌ی سلامت کشور و به استناد بند «ه» ماده‌ی ۳۸ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه- مصوب ۱۳۸۹- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ را به‌شرح ذیل تعیین کرد:

ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی
بر این اساس، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و Phd پروانه‌دار ۱۲۷٫۰۰۰ریال، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۲۰۲٫۰۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فلوشیپ ۲۲۸٫۵۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان ۲۵۳٫۰۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک ۲۸۶٫۰۰۰ ریال، کارشناس ارشد پروانه‌دار ۱۰۹٫۰۰۰ ریال و کارشناس پروانه‌دار ۹۵٫۰۰۰ ریال تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه، پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه‌ی مطب درج شده باشد.
همچنین کارشناسان ارشد و Phd پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و Phd استفاده کنند که کارشناسی ارشد و Phd ثبت شده‌ی آن‌ها مرتبط با رشته‌ی کارشناسی بوده و در پروانه‌ی فعالیت درج شده باشد.
متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی نیز حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، برای پزشکان فوق‌تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه تعیین می‌شود.
بر این اساس، پزشکان عمومی با سابقه‌ی بیش از ۱۵ سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه‌ی مصوب هستند.

سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی
بر اساس مصوبه‌ی دولت، ضریب تعرفه‌ی داخلی ۴۶٫۱۰۰ ریال، ضریب تعرفه‌ی بیهوشی ۲۱۶٫۶۰۰ ریال، ضریب تعرفه‌ی جراحی ۳۸۰٫۰۰۰ ریال، ضریب تعرفه‌ی دندانپزشکی ۷۸۰۰ ریال و ضریب تعرفه‌ی فیزیوتراپی ۷۴۰۰ ریال تعیین شده است.
همچنین به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، ۳۳ درصد به تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد.
بر این اساس، به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، ۳۵ درصد به تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد مشروط بر این‌که رشد تعرفه‌های سونوگرافی ۲۹ درصد، رادیولوژی ۵۰ درصد، اسکن ایزوتوپ ۴۵ درصد، رادیوتراپی ۴۵ درصد، سی‌تی اسکن ۲۵ درصد و ام‌آرآی ۱۵ درصد در مقایسه با سال گذشته باشد و تعرفه‌ی سی‌تی‌اسکن اسپیرال به‌‌میزان ۲۵ درصد افزایش نسبت ‌به Conventional است.
سقف تعرفه‌های هزینه‌ی اقامت (هتلینگ) به‌شرح جدول زیر می‌باشد:

tab

سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی
بر اساس مصوبه‌ی دولت، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ شامل معادل ۹۰ درصد تعرفه‌ی دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و معادل ۷۰ درصد تعرفه‌ی دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تعیین می‌شود.
همچنین سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ در مناطقی که برنامه‌ی پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می‌شود، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

تعرفه‌ی خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲
۱- تعرفه‌ی خدمات حرفه‌ای داروساز به‌شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل ۱۳٫۰۰۰ ریال در ساعات روز و ۱۵٫۵۰۰ ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از ۱۵٫۰۰۰ ریال، ۶۵۰۰ ریال می‌باشد.
۲- تعرفه‌ی خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود ۱۵ درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف ۶۵۰۰ ریال می‌باشد.
۳- تعرفه‌ی خدمات حرفه‌ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه ۱۰ درصد قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف ۱۱٫۵۰۰ ریال می‌باشد.

تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز استان‌ها
بر اساس این مصوبه، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه‌گر پایه‌ی استان تعیین و پس از تایید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌شود.
همچنین دولت در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان را موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش غیردولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان کرده است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شده است.

برچسب‌ها:

دیدگاه خود را بیان کنید.